สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20209' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3600,16839,8085,17156,16836,21030,16816,8117,17747,10392,6090,21041,11190,15196,5184,15205,10401,6092 Array ( [0] => 3600 [1] => 16839 [2] => 8085 [3] => 17156 [4] => 16836 [5] => 21030 [6] => 16816 [7] => 8117 [8] => 17747 [9] => 10392 [10] => 6090 [11] => 21041 [12] => 11190 [13] => 15196 [14] => 5184 [15] => 15205 [16] => 10401 [17] => 6092 )