สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20208' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12308,20771,4878,10936,8068,9804,20782,11134,7879,7948,10388,7015,5836,8334,6678,16838,8595,8128 Array ( [0] => 12308 [1] => 20771 [2] => 4878 [3] => 10936 [4] => 8068 [5] => 9804 [6] => 20782 [7] => 11134 [8] => 7879 [9] => 7948 [10] => 10388 [11] => 7015 [12] => 5836 [13] => 8334 [14] => 6678 [15] => 16838 [16] => 8595 [17] => 8128 )