มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20208' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17127,23197,12115,10168,4522,8192,11477,4884,15592,7004,10391,9801,21090,4887,22309,16627,15243,12329 Array ( [0] => 17127 [1] => 23197 [2] => 12115 [3] => 10168 [4] => 4522 [5] => 8192 [6] => 11477 [7] => 4884 [8] => 15592 [9] => 7004 [10] => 10391 [11] => 9801 [12] => 21090 [13] => 4887 [14] => 22309 [15] => 16627 [16] => 15243 [17] => 12329 )