มีสินค้า

1,080 BAHT
1800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20197' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18526,756,12805,13591,16448,1196,13592,12804,11212,761,16803,754,16181,21462,18655,3469,10039,757 Array ( [0] => 18526 [1] => 756 [2] => 12805 [3] => 13591 [4] => 16448 [5] => 1196 [6] => 13592 [7] => 12804 [8] => 11212 [9] => 761 [10] => 16803 [11] => 754 [12] => 16181 [13] => 21462 [14] => 18655 [15] => 3469 [16] => 10039 [17] => 757 )