สินค้าเหลือน้อย

1,600 BAHT
1800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20197' and ( pcharacter='114' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13621,15877,16802,1197,756,19861,13680,11762,12808,11338,12806,13721,13301,12811,755,17791,12802,17789 Array ( [0] => 13621 [1] => 15877 [2] => 16802 [3] => 1197 [4] => 756 [5] => 19861 [6] => 13680 [7] => 11762 [8] => 12808 [9] => 11338 [10] => 12806 [11] => 13721 [12] => 13301 [13] => 12811 [14] => 755 [15] => 17791 [16] => 12802 [17] => 17789 )