มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20196' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7299,10936,8083,24558,5567,17751,4748,12109,7533,15214,10168,13198,7285,7875,9808,10567,21552,11176 Array ( [0] => 7299 [1] => 10936 [2] => 8083 [3] => 24558 [4] => 5567 [5] => 17751 [6] => 4748 [7] => 12109 [8] => 7533 [9] => 15214 [10] => 10168 [11] => 13198 [12] => 7285 [13] => 7875 [14] => 9808 [15] => 10567 [16] => 21552 [17] => 11176 )