พรีออเดอร์

.

1,300 BAHT
1550 BAHT
พรีออเดอร์

Limited edition comes with a music video and making-of on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'20177' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19739,5217,19746,9143,7437,14949,14605,9182,4232,6519,10711,1292,4963,24392,5620,18944,5174,6439 Array ( [0] => 19739 [1] => 5217 [2] => 19746 [3] => 9143 [4] => 7437 [5] => 14949 [6] => 14605 [7] => 9182 [8] => 4232 [9] => 6519 [10] => 10711 [11] => 1292 [12] => 4963 [13] => 24392 [14] => 5620 [15] => 18944 [16] => 5174 [17] => 6439 )