พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Outro theme of anime series "Mobile Suit Gundam AGE Kio Hen" is sung by Faylan. Composed by Noriyasu Agematsu (Elements Garden). This edition's cover artwork features illustration of the anime.

q select pid from dex_product where pid<>'2017' and ( pcharacter='96' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6740,7065,2286,6736,2296,6738,10074,7072,2293,7066,2291,10075,2287,2288,2297,2699,12897,2292 Array ( [0] => 6740 [1] => 7065 [2] => 2286 [3] => 6736 [4] => 2296 [5] => 6738 [6] => 10074 [7] => 7072 [8] => 2293 [9] => 7066 [10] => 2291 [11] => 10075 [12] => 2287 [13] => 2288 [14] => 2297 [15] => 2699 [16] => 12897 [17] => 2292 )