พรีออเดอร์

.

600 BAHT
650 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Outro theme of the TV anime series "Future Diary (Mirai Nikki)" is sung by Faylan. This edition includes a bonus DVD with music video(s). *The DVD disc is encoded for region 2 (Japan, Europe, and Middle East), and no subtitles are included.

q select pid from dex_product where pid<>'2014' and ( pcharacter='44' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,838,2016,843,2015,842,2013,5669,839,6169,841,5639,1996,1994,836,837,840 Array ( [0] => 838 [1] => 2016 [2] => 843 [3] => 2015 [4] => 842 [5] => 2013 [6] => 5669 [7] => 839 [8] => 6169 [9] => 841 [10] => 5639 [11] => 1996 [12] => 1994 [13] => 836 [14] => 837 [15] => 840 )