พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Outro theme of the TV anime series "Future Diary (Mirai Nikki)" is sung by Faylan.

q select pid from dex_product where pid<>'2013' and ( pcharacter='44' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2014,840,836,1996,842,5669,837,6169,843,5639,2015,838,839,2016,841,1994 Array ( [0] => 2014 [1] => 840 [2] => 836 [3] => 1996 [4] => 842 [5] => 5669 [6] => 837 [7] => 6169 [8] => 843 [9] => 5639 [10] => 2015 [11] => 838 [12] => 839 [13] => 2016 [14] => 841 [15] => 1994 )