พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Intro theme of ova "Carnival Phantasm" produced by TYPE-MOON. Sung by Minami Kuribayashi, Miyuki Hashimoto, Faylan, Aki Misato, yozuca*, and rino!

q select pid from dex_product where pid<>'2012' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20312,12370,15282,16907,20503,16923,16658,22768,16643,16660,11337,14269,19896,22824,15294,14307,24468,14303 Array ( [0] => 20312 [1] => 12370 [2] => 15282 [3] => 16907 [4] => 20503 [5] => 16923 [6] => 16658 [7] => 22768 [8] => 16643 [9] => 16660 [10] => 11337 [11] => 14269 [12] => 19896 [13] => 22824 [14] => 15294 [15] => 14307 [16] => 24468 [17] => 14303 )