สินค้าเหลือน้อย

459 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20116' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21688,22683,22276,1495,8287,15973,9234,20190,8258,3867,12985,2382,1494,7911,5705,6585,1493,10448 Array ( [0] => 21688 [1] => 22683 [2] => 22276 [3] => 1495 [4] => 8287 [5] => 15973 [6] => 9234 [7] => 20190 [8] => 8258 [9] => 3867 [10] => 12985 [11] => 2382 [12] => 1494 [13] => 7911 [14] => 5705 [15] => 6585 [16] => 1493 [17] => 10448 )