สินค้าเหลือน้อย

459 BAHT
550 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20116' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14556,22886,20190,14547,21953,19994,1473,10044,24762,19701,2698,23463,24133,4186,3385,20788,6653,24494 Array ( [0] => 14556 [1] => 22886 [2] => 20190 [3] => 14547 [4] => 21953 [5] => 19994 [6] => 1473 [7] => 10044 [8] => 24762 [9] => 19701 [10] => 2698 [11] => 23463 [12] => 24133 [13] => 4186 [14] => 3385 [15] => 20788 [16] => 6653 [17] => 24494 )