สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,8760,8721,17703,10828,17701,11094,8748,9913,8735,17699,20953,8752,8762,8743,8722,17677,8753 Array ( [0] => 9893 [1] => 8760 [2] => 8721 [3] => 17703 [4] => 10828 [5] => 17701 [6] => 11094 [7] => 8748 [8] => 9913 [9] => 8735 [10] => 17699 [11] => 20953 [12] => 8752 [13] => 8762 [14] => 8743 [15] => 8722 [16] => 17677 [17] => 8753 )