สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22556,8721,9901,8757,11092,23458,8753,20947,17703,10559,9903,11486,8752,19648,8730,8754,8745,9910 Array ( [0] => 22556 [1] => 8721 [2] => 9901 [3] => 8757 [4] => 11092 [5] => 23458 [6] => 8753 [7] => 20947 [8] => 17703 [9] => 10559 [10] => 9903 [11] => 11486 [12] => 8752 [13] => 19648 [14] => 8730 [15] => 8754 [16] => 8745 [17] => 9910 )