มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20061' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20849,4679,4290,22720,3573,5713,9256,4105,10295,4544,21209,9229,9264,8509,10026,14486,3857,9488 Array ( [0] => 20849 [1] => 4679 [2] => 4290 [3] => 22720 [4] => 3573 [5] => 5713 [6] => 9256 [7] => 4105 [8] => 10295 [9] => 4544 [10] => 21209 [11] => 9229 [12] => 9264 [13] => 8509 [14] => 10026 [15] => 14486 [16] => 3857 [17] => 9488 )