สินค้าเหลือน้อย

870 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20060' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6941,8170,19304,16301,3131,8150,13007,16304,3128,4159,7371,18657,8141,8146,13707,4782,19555,16305 Array ( [0] => 6941 [1] => 8170 [2] => 19304 [3] => 16301 [4] => 3131 [5] => 8150 [6] => 13007 [7] => 16304 [8] => 3128 [9] => 4159 [10] => 7371 [11] => 18657 [12] => 8141 [13] => 8146 [14] => 13707 [15] => 4782 [16] => 19555 [17] => 16305 )