มีสินค้า

260 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20059' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10741,20068,21194,15825,18688,4782,21635,6941,8150,8151,11226,17033,10891,3132,8170,9478,16301,3135 Array ( [0] => 10741 [1] => 20068 [2] => 21194 [3] => 15825 [4] => 18688 [5] => 4782 [6] => 21635 [7] => 6941 [8] => 8150 [9] => 8151 [10] => 11226 [11] => 17033 [12] => 10891 [13] => 3132 [14] => 8170 [15] => 9478 [16] => 16301 [17] => 3135 )