มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20057' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21277,19421,13388,10868,21140,18668,14170,10061,8654,14724,19293,6464,8414,15887,13393,12942,11129,13403 Array ( [0] => 21277 [1] => 19421 [2] => 13388 [3] => 10868 [4] => 21140 [5] => 18668 [6] => 14170 [7] => 10061 [8] => 8654 [9] => 14724 [10] => 19293 [11] => 6464 [12] => 8414 [13] => 15887 [14] => 13393 [15] => 12942 [16] => 11129 [17] => 13403 )