มีสินค้า

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20057' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19421,9153,19409,13389,7379,23041,21537,21142,19427,13395,8651,5853,13768,23884,23681,18650,19080,13405 Array ( [0] => 19421 [1] => 9153 [2] => 19409 [3] => 13389 [4] => 7379 [5] => 23041 [6] => 21537 [7] => 21142 [8] => 19427 [9] => 13395 [10] => 8651 [11] => 5853 [12] => 13768 [13] => 23884 [14] => 23681 [15] => 18650 [16] => 19080 [17] => 13405 )