สินค้าหมด

1,950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20054' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10911,21063,21461,22099,11782,12898,7165,21733,11684,22232,12899,7031,9709,17366,14317,4734,14419,22873 Array ( [0] => 10911 [1] => 21063 [2] => 21461 [3] => 22099 [4] => 11782 [5] => 12898 [6] => 7165 [7] => 21733 [8] => 11684 [9] => 22232 [10] => 12899 [11] => 7031 [12] => 9709 [13] => 17366 [14] => 14317 [15] => 4734 [16] => 14419 [17] => 22873 )