สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20052' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19971,21406,18112,23527,21362,22200,18114,19156,17025,17026,20894,18115,21573,13098,19288,21403,22781,21398 Array ( [0] => 19971 [1] => 21406 [2] => 18112 [3] => 23527 [4] => 21362 [5] => 22200 [6] => 18114 [7] => 19156 [8] => 17025 [9] => 17026 [10] => 20894 [11] => 18115 [12] => 21573 [13] => 13098 [14] => 19288 [15] => 21403 [16] => 22781 [17] => 21398 )