มีสินค้า

390 BAHT
690 BAHT
add to cart

  • ผลิตจากผ้าคอตตอน 100%
  • สินค้าลิขสิทธิ์แท้จากประเทศญี่ปุ่น
  • unisex ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย

q select pid from dex_product where pid<>'20031' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10001,16969,17497,82,19467,2652,2201,8032,13867,21855,15640,138,8023,18330,8719,8462,16202,10861 Array ( [0] => 10001 [1] => 16969 [2] => 17497 [3] => 82 [4] => 19467 [5] => 2652 [6] => 2201 [7] => 8032 [8] => 13867 [9] => 21855 [10] => 15640 [11] => 138 [12] => 8023 [13] => 18330 [14] => 8719 [15] => 8462 [16] => 16202 [17] => 10861 )