สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20025' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23042,19982,18109,22617,19977,21894,21138,20145,23043,18106,22609,19568,21758,22616,21424,22607,19979,20892 Array ( [0] => 23042 [1] => 19982 [2] => 18109 [3] => 22617 [4] => 19977 [5] => 21894 [6] => 21138 [7] => 20145 [8] => 23043 [9] => 18106 [10] => 22609 [11] => 19568 [12] => 21758 [13] => 22616 [14] => 21424 [15] => 22607 [16] => 19979 [17] => 20892 )