สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20024' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22706,23163,23042,18109,23500,19978,22701,22607,20487,18125,21895,22614,21426,20144,20893,23439,21118,15784 Array ( [0] => 22706 [1] => 23163 [2] => 23042 [3] => 18109 [4] => 23500 [5] => 19978 [6] => 22701 [7] => 22607 [8] => 20487 [9] => 18125 [10] => 21895 [11] => 22614 [12] => 21426 [13] => 20144 [14] => 20893 [15] => 23439 [16] => 21118 [17] => 15784 )