สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20024' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20893,19982,15779,18622,15784,21499,20691,18109,20690,18106,21118,20689,20145,20487,20692,21427,15782,21894 Array ( [0] => 20893 [1] => 19982 [2] => 15779 [3] => 18622 [4] => 15784 [5] => 21499 [6] => 20691 [7] => 18109 [8] => 20690 [9] => 18106 [10] => 21118 [11] => 20689 [12] => 20145 [13] => 20487 [14] => 20692 [15] => 21427 [16] => 15782 [17] => 21894 )