สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20024' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23161,19446,18107,22703,21496,20144,18111,22702,21499,21654,20689,21894,23162,21657,21500,18106,22701,19980 Array ( [0] => 23161 [1] => 19446 [2] => 18107 [3] => 22703 [4] => 21496 [5] => 20144 [6] => 18111 [7] => 22702 [8] => 21499 [9] => 21654 [10] => 20689 [11] => 21894 [12] => 23162 [13] => 21657 [14] => 21500 [15] => 18106 [16] => 22701 [17] => 19980 )