สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20024' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19023,22610,22615,23164,20487,19981,20025,21888,19979,15782,23161,22617,21427,21757,21654,18125,22706,22619 Array ( [0] => 19023 [1] => 22610 [2] => 22615 [3] => 23164 [4] => 20487 [5] => 19981 [6] => 20025 [7] => 21888 [8] => 19979 [9] => 15782 [10] => 23161 [11] => 22617 [12] => 21427 [13] => 21757 [14] => 21654 [15] => 18125 [16] => 22706 [17] => 22619 )