สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19982' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20687,18108,15782,22702,15784,22615,21761,22609,20024,21424,19977,22620,23161,22621,23043,21653,15781,23164 Array ( [0] => 20687 [1] => 18108 [2] => 15782 [3] => 22702 [4] => 15784 [5] => 22615 [6] => 21761 [7] => 22609 [8] => 20024 [9] => 21424 [10] => 19977 [11] => 22620 [12] => 23161 [13] => 22621 [14] => 23043 [15] => 21653 [16] => 15781 [17] => 23164 )