สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19981' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21889,22613,20892,21427,22617,20691,19572,19446,18107,20692,23439,24927,21496,21500,24870,22702,23163,19570 Array ( [0] => 21889 [1] => 22613 [2] => 20892 [3] => 21427 [4] => 22617 [5] => 20691 [6] => 19572 [7] => 19446 [8] => 18107 [9] => 20692 [10] => 23439 [11] => 24927 [12] => 21496 [13] => 21500 [14] => 24870 [15] => 22702 [16] => 23163 [17] => 19570 )