สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19981' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21654,15722,20692,20687,20689,18109,21118,22701,22610,21497,19782,21757,22618,18622,18110,19446,23042,21500 Array ( [0] => 21654 [1] => 15722 [2] => 20692 [3] => 20687 [4] => 20689 [5] => 18109 [6] => 21118 [7] => 22701 [8] => 22610 [9] => 21497 [10] => 19782 [11] => 21757 [12] => 22618 [13] => 18622 [14] => 18110 [15] => 19446 [16] => 23042 [17] => 21500 )