สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19980' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19566,15783,18107,19977,21895,21757,21656,19446,21497,18108,21496,20144,21138,21498,21139,21894,21654,21495 Array ( [0] => 19566 [1] => 15783 [2] => 18107 [3] => 19977 [4] => 21895 [5] => 21757 [6] => 21656 [7] => 19446 [8] => 21497 [9] => 18108 [10] => 21496 [11] => 20144 [12] => 21138 [13] => 21498 [14] => 21139 [15] => 21894 [16] => 21654 [17] => 21495 )