สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19979' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21656,15779,19447,20892,18622,21139,21894,19982,21496,20688,19566,20864,15782,15722,19572,20692,19782,20025 Array ( [0] => 21656 [1] => 15779 [2] => 19447 [3] => 20892 [4] => 18622 [5] => 21139 [6] => 21894 [7] => 19982 [8] => 21496 [9] => 20688 [10] => 19566 [11] => 20864 [12] => 15782 [13] => 15722 [14] => 19572 [15] => 20692 [16] => 19782 [17] => 20025 )