สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19979' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22619,22612,20691,23042,18125,22613,21498,18107,22618,20688,15782,23512,20692,23163,21895,15779,20145,18622 Array ( [0] => 22619 [1] => 22612 [2] => 20691 [3] => 23042 [4] => 18125 [5] => 22613 [6] => 21498 [7] => 18107 [8] => 22618 [9] => 20688 [10] => 15782 [11] => 23512 [12] => 20692 [13] => 23163 [14] => 21895 [15] => 15779 [16] => 20145 [17] => 18622 )