สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19979' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21496,21762,21118,22609,15779,20893,22705,21760,22701,18108,21497,23512,19981,21425,19982,15784,23161,23043 Array ( [0] => 21496 [1] => 21762 [2] => 21118 [3] => 22609 [4] => 15779 [5] => 20893 [6] => 22705 [7] => 21760 [8] => 22701 [9] => 18108 [10] => 21497 [11] => 23512 [12] => 19981 [13] => 21425 [14] => 19982 [15] => 15784 [16] => 23161 [17] => 23043 )