สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 210mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19843' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9551,16242,13461,21281,15890,9557,10794,18182,22927,14869,14879,9544,16236,19691,23181,20604,16325,15685 Array ( [0] => 9551 [1] => 16242 [2] => 13461 [3] => 21281 [4] => 15890 [5] => 9557 [6] => 10794 [7] => 18182 [8] => 22927 [9] => 14869 [10] => 14879 [11] => 9544 [12] => 16236 [13] => 19691 [14] => 23181 [15] => 20604 [16] => 16325 [17] => 15685 )