สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 210mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19843' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9544,9546,20159,13767,14858,16247,22384,17346,16262,9548,20865,23185,14878,18432,16253,16116,9552,22343 Array ( [0] => 9544 [1] => 9546 [2] => 20159 [3] => 13767 [4] => 14858 [5] => 16247 [6] => 22384 [7] => 17346 [8] => 16262 [9] => 9548 [10] => 20865 [11] => 23185 [12] => 14878 [13] => 18432 [14] => 16253 [15] => 16116 [16] => 9552 [17] => 22343 )