สินค้าหมด

800 BAHT

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19842' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17216,14467,14857,16735,22342,9562,19694,16331,16249,15389,19688,15688,23448,16330,14858,18431,9543,13458 Array ( [0] => 17216 [1] => 14467 [2] => 14857 [3] => 16735 [4] => 22342 [5] => 9562 [6] => 19694 [7] => 16331 [8] => 16249 [9] => 15389 [10] => 19688 [11] => 15688 [12] => 23448 [13] => 16330 [14] => 14858 [15] => 18431 [16] => 9543 [17] => 13458 )