สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19842' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18770,16249,9564,10794,14865,16239,20159,14866,14877,16232,14867,10434,5153,22891,24894,17346,17349,9554 Array ( [0] => 18770 [1] => 16249 [2] => 9564 [3] => 10794 [4] => 14865 [5] => 16239 [6] => 20159 [7] => 14866 [8] => 14877 [9] => 16232 [10] => 14867 [11] => 10434 [12] => 5153 [13] => 22891 [14] => 24894 [15] => 17346 [16] => 17349 [17] => 9554 )