สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19841' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22340,16254,15686,22370,5149,19843,10434,18434,14863,14430,17357,17861,13456,14879,22028,9555,16052,17351 Array ( [0] => 22340 [1] => 16254 [2] => 15686 [3] => 22370 [4] => 5149 [5] => 19843 [6] => 10434 [7] => 18434 [8] => 14863 [9] => 14430 [10] => 17357 [11] => 17861 [12] => 13456 [13] => 14879 [14] => 22028 [15] => 9555 [16] => 16052 [17] => 17351 )