สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19841' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9556,9546,16242,15716,9541,13462,9548,15389,18429,20604,14886,23601,14467,23181,24960,17347,16257,21281 Array ( [0] => 9556 [1] => 9546 [2] => 16242 [3] => 15716 [4] => 9541 [5] => 13462 [6] => 9548 [7] => 15389 [8] => 18429 [9] => 20604 [10] => 14886 [11] => 23601 [12] => 14467 [13] => 23181 [14] => 24960 [15] => 17347 [16] => 16257 [17] => 21281 )