มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19839' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24090,22139,22931,13557,17666,21104,23857,24089,17243,13630,20600,19449,21106,21309,13631,21312,20856,23860 Array ( [0] => 24090 [1] => 22139 [2] => 22931 [3] => 13557 [4] => 17666 [5] => 21104 [6] => 23857 [7] => 24089 [8] => 17243 [9] => 13630 [10] => 20600 [11] => 19449 [12] => 21106 [13] => 21309 [14] => 13631 [15] => 21312 [16] => 20856 [17] => 23860 )