มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19839' and ( pcharacter='355' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24880,11876,15561,24434,24088,24090,18141,21311,23857,17243,21131,23954,13557,21312,23859,15164,23861,17217 Array ( [0] => 24880 [1] => 11876 [2] => 15561 [3] => 24434 [4] => 24088 [5] => 24090 [6] => 18141 [7] => 21311 [8] => 23857 [9] => 17243 [10] => 21131 [11] => 23954 [12] => 13557 [13] => 21312 [14] => 23859 [15] => 15164 [16] => 23861 [17] => 17217 )