มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19838' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18760,19424,5852,20591,22710,16438,23681,22550,11453,14169,14721,13396,16148,15696,5853,4755,22490,19293 Array ( [0] => 18760 [1] => 19424 [2] => 5852 [3] => 20591 [4] => 22710 [5] => 16438 [6] => 23681 [7] => 22550 [8] => 11453 [9] => 14169 [10] => 14721 [11] => 13396 [12] => 16148 [13] => 15696 [14] => 5853 [15] => 4755 [16] => 22490 [17] => 19293 )