มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19838' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10868,11284,18360,15885,16434,19475,19410,20057,16436,21146,14718,16148,18355,14721,15694,4087,19309,18357 Array ( [0] => 10868 [1] => 11284 [2] => 18360 [3] => 15885 [4] => 16434 [5] => 19475 [6] => 19410 [7] => 20057 [8] => 16436 [9] => 21146 [10] => 14718 [11] => 16148 [12] => 18355 [13] => 14721 [14] => 15694 [15] => 4087 [16] => 19309 [17] => 18357 )