มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19838' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22400,14963,15697,4087,14730,24388,19309,21149,23006,14724,5871,11453,24123,22401,10655,18359,14736,13382 Array ( [0] => 22400 [1] => 14963 [2] => 15697 [3] => 4087 [4] => 14730 [5] => 24388 [6] => 19309 [7] => 21149 [8] => 23006 [9] => 14724 [10] => 5871 [11] => 11453 [12] => 24123 [13] => 22401 [14] => 10655 [15] => 18359 [16] => 14736 [17] => 13382 )