มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 180mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19836' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6568,8298,9375,21538,22550,18363,12989,22399,21151,4755,16434,19430,18351,14724,13398,10474,14961,19475 Array ( [0] => 6568 [1] => 8298 [2] => 9375 [3] => 21538 [4] => 22550 [5] => 18363 [6] => 12989 [7] => 22399 [8] => 21151 [9] => 4755 [10] => 16434 [11] => 19430 [12] => 18351 [13] => 14724 [14] => 13398 [15] => 10474 [16] => 14961 [17] => 19475 )