มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 180mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19836' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19418,19428,4484,21143,23006,13390,14718,10971,13406,13409,14736,16438,13380,22396,8651,22858,22212,13385 Array ( [0] => 19418 [1] => 19428 [2] => 4484 [3] => 21143 [4] => 23006 [5] => 13390 [6] => 14718 [7] => 10971 [8] => 13406 [9] => 13409 [10] => 14736 [11] => 16438 [12] => 13380 [13] => 22396 [14] => 8651 [15] => 22858 [16] => 22212 [17] => 13385 )