มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 180mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19836' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24403,8414,13394,5852,9984,17325,22212,18552,10003,22854,4834,13406,5941,8502,15838,13402,8652,11130 Array ( [0] => 24403 [1] => 8414 [2] => 13394 [3] => 5852 [4] => 9984 [5] => 17325 [6] => 22212 [7] => 18552 [8] => 10003 [9] => 22854 [10] => 4834 [11] => 13406 [12] => 5941 [13] => 8502 [14] => 15838 [15] => 13402 [16] => 8652 [17] => 11130 )