มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 180mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19836' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14729,10756,13401,11130,13404,3211,10060,21854,19424,18363,6568,5208,22399,11129,13768,22710,13389,15696 Array ( [0] => 14729 [1] => 10756 [2] => 13401 [3] => 11130 [4] => 13404 [5] => 3211 [6] => 10060 [7] => 21854 [8] => 19424 [9] => 18363 [10] => 6568 [11] => 5208 [12] => 22399 [13] => 11129 [14] => 13768 [15] => 22710 [16] => 13389 [17] => 15696 )