มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19835' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13475,22402,19417,21539,13394,19423,21147,21537,18760,14736,22406,21145,13387,19412,19421,18925,14768,18553 Array ( [0] => 13475 [1] => 22402 [2] => 19417 [3] => 21539 [4] => 13394 [5] => 19423 [6] => 21147 [7] => 21537 [8] => 18760 [9] => 14736 [10] => 22406 [11] => 21145 [12] => 13387 [13] => 19412 [14] => 19421 [15] => 18925 [16] => 14768 [17] => 18553 )