มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 160mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19835' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10078,24123,19420,14768,16324,5872,10971,18356,23038,8650,13388,8944,19408,17324,22709,20160,10867,13042 Array ( [0] => 10078 [1] => 24123 [2] => 19420 [3] => 14768 [4] => 16324 [5] => 5872 [6] => 10971 [7] => 18356 [8] => 23038 [9] => 8650 [10] => 13388 [11] => 8944 [12] => 19408 [13] => 17324 [14] => 22709 [15] => 20160 [16] => 10867 [17] => 13042 )