มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19834' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11106,21016,19824,23858,5950,19635,4687,14497,13971,22572,2203,12437,11108,4403,16214,23829,9670,18323 Array ( [0] => 11106 [1] => 21016 [2] => 19824 [3] => 23858 [4] => 5950 [5] => 19635 [6] => 4687 [7] => 14497 [8] => 13971 [9] => 22572 [10] => 2203 [11] => 12437 [12] => 11108 [13] => 4403 [14] => 16214 [15] => 23829 [16] => 9670 [17] => 18323 )