มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19834' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15234,21856,18302,23504,8037,23535,8872,18704,22361,9500,9639,1822,1940,5012,22316,13958,20596,13918 Array ( [0] => 15234 [1] => 21856 [2] => 18302 [3] => 23504 [4] => 8037 [5] => 23535 [6] => 8872 [7] => 18704 [8] => 22361 [9] => 9500 [10] => 9639 [11] => 1822 [12] => 1940 [13] => 5012 [14] => 22316 [15] => 13958 [16] => 20596 [17] => 13918 )