สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19833' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5008,2899,14908,49,21253,14747,12435,2284,21290,18916,8875,1783,34,20,20727,8009,19992,23051 Array ( [0] => 5008 [1] => 2899 [2] => 14908 [3] => 49 [4] => 21253 [5] => 14747 [6] => 12435 [7] => 2284 [8] => 21290 [9] => 18916 [10] => 8875 [11] => 1783 [12] => 34 [13] => 20 [14] => 20727 [15] => 8009 [16] => 19992 [17] => 23051 )