สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19833' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11727,21546,6822,16187,24003,1836,9108,22625,4396,4689,14515,20550,2184,6392,23668,18862,8126,13848 Array ( [0] => 11727 [1] => 21546 [2] => 6822 [3] => 16187 [4] => 24003 [5] => 1836 [6] => 9108 [7] => 22625 [8] => 4396 [9] => 4689 [10] => 14515 [11] => 20550 [12] => 2184 [13] => 6392 [14] => 23668 [15] => 18862 [16] => 8126 [17] => 13848 )