สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19833' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22317,14700,5070,1846,21786,8869,22256,4096,22262,8462,4568,13934,2182,14517,3533,13959,22263,4871 Array ( [0] => 22317 [1] => 14700 [2] => 5070 [3] => 1846 [4] => 21786 [5] => 8869 [6] => 22256 [7] => 4096 [8] => 22262 [9] => 8462 [10] => 4568 [11] => 13934 [12] => 2182 [13] => 14517 [14] => 3533 [15] => 13959 [16] => 22263 [17] => 4871 )