สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 230mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19833' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20,18821,18905,15818,21109,22486,8828,13937,22311,80,1778,22262,21007,18904,16968,89,12928,24695 Array ( [0] => 20 [1] => 18821 [2] => 18905 [3] => 15818 [4] => 21109 [5] => 22486 [6] => 8828 [7] => 13937 [8] => 22311 [9] => 80 [10] => 1778 [11] => 22262 [12] => 21007 [13] => 18904 [14] => 16968 [15] => 89 [16] => 12928 [17] => 24695 )