มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23534,14075,20390,24944,21015,13889,22488,8043,14897,14893,11513,14517,23504,14899,8491,13971,20495,21250 Array ( [0] => 23534 [1] => 14075 [2] => 20390 [3] => 24944 [4] => 21015 [5] => 13889 [6] => 22488 [7] => 8043 [8] => 14897 [9] => 14893 [10] => 11513 [11] => 14517 [12] => 23504 [13] => 14899 [14] => 8491 [15] => 13971 [16] => 20495 [17] => 21250 )