มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,542,21601,1832,4715,16215,9610,4124,7854,16218,5012,13870,24940,16212,13873,24985,4411,14899,22307 Array ( [0] => 542 [1] => 21601 [2] => 1832 [3] => 4715 [4] => 16215 [5] => 9610 [6] => 4124 [7] => 7854 [8] => 16218 [9] => 5012 [10] => 13870 [11] => 24940 [12] => 16212 [13] => 13873 [14] => 24985 [15] => 4411 [16] => 14899 [17] => 22307 )