มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1801,13851,21271,17150,16192,15818,22671,9978,25294,22689,21532,17506,8023,20037,18652,4123,1780,20030 Array ( [0] => 1801 [1] => 13851 [2] => 21271 [3] => 17150 [4] => 16192 [5] => 15818 [6] => 22671 [7] => 9978 [8] => 25294 [9] => 22689 [10] => 21532 [11] => 17506 [12] => 8023 [13] => 20037 [14] => 18652 [15] => 4123 [16] => 1780 [17] => 20030 )