มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21159,12433,21114,13968,2175,17857,342,20342,20573,18904,16192,22266,23830,19826,20390,19477,10484,22686 Array ( [0] => 21159 [1] => 12433 [2] => 21114 [3] => 13968 [4] => 2175 [5] => 17857 [6] => 342 [7] => 20342 [8] => 20573 [9] => 18904 [10] => 16192 [11] => 22266 [12] => 23830 [13] => 19826 [14] => 20390 [15] => 19477 [16] => 10484 [17] => 22686 )