มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8034,9580,16214,8033,8032,10350,8031,21576,21848,20567,330,1782,16189,20593,14076,10033,14074,16191 Array ( [0] => 8034 [1] => 9580 [2] => 16214 [3] => 8033 [4] => 8032 [5] => 10350 [6] => 8031 [7] => 21576 [8] => 21848 [9] => 20567 [10] => 330 [11] => 1782 [12] => 16189 [13] => 20593 [14] => 14076 [15] => 10033 [16] => 14074 [17] => 16191 )