มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,36,22787,21270,1850,51,8864,24476,23893,18323,25302,16221,24387,5214,17391,16012,4687,2898,19814 Array ( [0] => 36 [1] => 22787 [2] => 21270 [3] => 1850 [4] => 51 [5] => 8864 [6] => 24476 [7] => 23893 [8] => 18323 [9] => 25302 [10] => 16221 [11] => 24387 [12] => 5214 [13] => 17391 [14] => 16012 [15] => 4687 [16] => 2898 [17] => 19814 )