มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18862,23539,17497,18327,19635,14517,2201,17496,18293,9398,4341,18902,10056,21269,2184,8041,15641,21532 Array ( [0] => 18862 [1] => 23539 [2] => 17497 [3] => 18327 [4] => 19635 [5] => 14517 [6] => 2201 [7] => 17496 [8] => 18293 [9] => 9398 [10] => 4341 [11] => 18902 [12] => 10056 [13] => 21269 [14] => 2184 [15] => 8041 [16] => 15641 [17] => 21532 )