มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14088,19635,22487,18767,18319,8864,21629,40,65,19822,23789,16975,75,22572,13564,81,18764,20561 Array ( [0] => 14088 [1] => 19635 [2] => 22487 [3] => 18767 [4] => 18319 [5] => 8864 [6] => 21629 [7] => 40 [8] => 65 [9] => 19822 [10] => 23789 [11] => 16975 [12] => 75 [13] => 22572 [14] => 13564 [15] => 81 [16] => 18764 [17] => 20561 )