มีสินค้า

800 BAHT
add to cart

MATERIAL: ABS&PVC
SPEC. (APPX.): 200mm in height.

q select pid from dex_product where pid<>'19832' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2180,21513,337,9524,14092,21015,8043,5214,24480,4715,5039,16213,13937,23811,24547,17499,1836,4637 Array ( [0] => 2180 [1] => 21513 [2] => 337 [3] => 9524 [4] => 14092 [5] => 21015 [6] => 8043 [7] => 5214 [8] => 24480 [9] => 4715 [10] => 5039 [11] => 16213 [12] => 13937 [13] => 23811 [14] => 24547 [15] => 17499 [16] => 1836 [17] => 4637 )