สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1982' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15712,5344,9439,6586,7542,12968,6258,7722,6244,7723,11227 Array ( [0] => 15712 [1] => 5344 [2] => 9439 [3] => 6586 [4] => 7542 [5] => 12968 [6] => 6258 [7] => 7722 [8] => 6244 [9] => 7723 [10] => 11227 )