สินค้าเหลือน้อย

1,400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1982' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7542,7722,11227,6258,12968,9439,3271,6244,7723,5344,15712,6586 Array ( [0] => 7542 [1] => 7722 [2] => 11227 [3] => 6258 [4] => 12968 [5] => 9439 [6] => 3271 [7] => 6244 [8] => 7723 [9] => 5344 [10] => 15712 [11] => 6586 )