สินค้าหมด

1,750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1982' and ( pcharacter='143' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11227,7722,7542,7723,15712,6258,9439,12968,6244,6586,5344 Array ( [0] => 11227 [1] => 7722 [2] => 7542 [3] => 7723 [4] => 15712 [5] => 6258 [6] => 9439 [7] => 12968 [8] => 6244 [9] => 6586 [10] => 5344 )