สินค้าเหลือน้อย

7,500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'1981' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12683,13446,21284,7765,11644,13450,14387,12690,14490,10870,14375,7321,14376,18407,11646,21988,21989,14389 Array ( [0] => 12683 [1] => 13446 [2] => 21284 [3] => 7765 [4] => 11644 [5] => 13450 [6] => 14387 [7] => 12690 [8] => 14490 [9] => 10870 [10] => 14375 [11] => 7321 [12] => 14376 [13] => 18407 [14] => 11646 [15] => 21988 [16] => 21989 [17] => 14389 )