สินค้าหมด

7,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'1981' and ( pcharacter='33' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15670,11636,15676,11642,7761,6593,20336,3218,21993,18145,14381,14382,877,12683,7322,4354,6299,7762 Array ( [0] => 15670 [1] => 11636 [2] => 15676 [3] => 11642 [4] => 7761 [5] => 6593 [6] => 20336 [7] => 3218 [8] => 21993 [9] => 18145 [10] => 14381 [11] => 14382 [12] => 877 [13] => 12683 [14] => 7322 [15] => 4354 [16] => 6299 [17] => 7762 )